THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT
Điện thoại SKY IM A920 (Pantech Pop Up Note)

Điện thoại SKY IM A920 (Pantech Pop Up Note)

Điện thoại SKY IM A920 (Pantech Pop Up Note)

Giá: 3.650.000 vnđ

Sky A910 (Sky Vega Iron 2)

Sky A910 (Sky Vega Iron 2)

SP Sky A910 like new (trắng gold) - 32GB

Giá: 2.999.000 vnđ

Điện thoại SKy A870

Điện thoại SKy A870

SP Sky A870 mới 99% - 32GB

Giá: 1.990.000 vnđ

Điện thoại Sky A900

Điện thoại Sky A900

SP Sky A900 máy mới 99% Like NEW - 16GB

Giá: 1.890.000 vnđ

Điện thoại Sky A890

Điện thoại Sky A890

Điện thoại Sky A890

Giá: 0 vnđ